Ansatte stemmer med fødderne

HR Listen over dårlig ledelse i danske virksomheder er lang. Uvidenhed og andre dagsordener for den strategiske ledelse er blandt hovedårsagerne til et misrøgtet personale. Men pas på: Medarbejderne bliver i stigende grad i stand til at forlade en dårlig leder.

Et af arbejdslivets paradokser er, at vi på sin vis godt ved, at medarbejderne er vigtige for virksomhedens succes, men vi glemmer eller fortrænger det i dagligdagen. Medarbejderne er der jo bare, vi tænker ikke over det, og når noget går galt, kalder vi det personalebøvl.

I mindre virksomheder har lederne ofte næsen så langt nede i sporet, at personalepleje forsømmes. Og i store virksomheder kan arbejdsopgaverne være så komplekse, at lederne presses til at bruge al deres tid på faglig ledelse, og der bliver derfor ikke tid og energi til personaleledelse.

Dette står i skærende kontrast til, at vi har masser af eksempler på de alvorlige konsekvenser af dårlig personaleledelse. Nogle overskrifter fra medierne inden for de seneste par dage taler deres tydelige sprog, og her er et udpluk i tilfældig rækkefølge.

Der forestår i den offentlige sektor et massivt generationsskifte på lederniveau, men kun få medarbejdere ønsker at være leder.

En stor del af fraværet på danske arbejdspladser skyldes psykiske belastninger.

To gange i løbet af kort tid er Carlsberg ramt af strejke, og ifølge tillidsfolkene skyldes konflikterne dårligt samarbejde.

Medarbejderne på et behandlingscenter har været trætte og nedslidte, prægede af modløshed og frustration, men en rapport fra Arbejdstilsynet og en bevist satsning har bragt arbejdsglæden tilbage.

En meget stor del af medarbejderne i danske virksomheder angiver i en undersøgelse, at chefen snager i deres sygdom, når de er fraværende.

Der er problemer med medarbejderes brug af Facebook og mobiltelefon i arbejdstiden.

Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år, og mange vil gerne lægge op, men der er for få læger til at overtage deres praksis.

Hele sygehussektoren har igennem flere år været præget af mangel på bl.a. læger og sygeplejersker, men nu fyres der på mange sygehuse, og hver fjerde nyuddannet sygeplejerske står uden job.

Problemer med seksuel chikane har fået voldsom opmærksomhed pga. forholdene i den katolske kirke.

Hundredetusindevis af danskere arbejder uden at se så meget som et enkelt solstrejf i løbet af deres arbejdsdag, og det er i strid med arbejdsmiljøreglerne.

Listen er lang - og kunne have været meget længere.

Der er mange grunde til, at opmærksomheden overfor - og evnen til at løse - personaleproblemer ikke er større. Lad os kigge på de fem vigtigste:

Hvad man ikke ser, har man ikke ondt af, og man fornemmer måske ikke, at konsekvensen af dårlig ledelse er, at pengene fosser ud af bagdøren...

Læs også