Løbende beskatning af kontantbonus

Skatterådet har afgivet bindende svar til et selskab, som ønskede at tildele udvalgte medarbejdere en kontantbonus i henhold til et bonusprogram.Ifølge bonusprogrammet som påtænktes tildelt i 2010 ville en række udvalgte medarbejdere få ret til at få en bonus udbetalt efter en periode på tre år, dvs. i 2013.

Det pågældende bonusprogram var struktureret således, at medarbejderne ikke ville få nogen bonus udbetalt, hvis de ikke var ansat på årsdagen tre år efter tildelingen.

Ifølge Skatterådet skal en sådan bonus beskattes successivt. Ifølge Skatterådet indebærer funktionærlovens § 17a, at medarbejderne erhverver løbende ret til bonussen.

Derfor skal et forholdsmæssigt beløb beskattes i hvert af de år, der forløber indtil bonussen udbetales.

En forholdsmæssig del af bonussen ville derfor skulle beskattes hos medarbejderne i henholdsvis 2010, 2011, 2012 og 2013.

Ved skattefrie omstruktureringer uden tilladelse stilles i visse tilfælde krav om tre års ejertid efter vedtagelsen af omstruktureringen. Afstås aktierne inden for dette tidsrum bliver omstruktureringen skattepligtig.

Skatterådet har nu i en konkret sag om aktieombytning taget stilling til, hvad der sker, såfremt selskabet går konkurs inden udløbet af tre års perioden.

Skatterådet har vurderet, at dette medfører, at aktierne anses for afstået, medmindre tilladelse til skattefri aktieombytning opnås.

Konsekvensen heraf - medmindre tilladelse opnås - at ombytningen bliver skattepligtig.

Det må derfor anbefales at selskaber er særligt varsomme ved gennemførelse af skattefrie omstruktureringer uden tilladelse, idet en konkurs inden tre år efter som udgangspunkt medfører at selve omstruktureringen (der kan være foretaget på et tidspunkt, hvor selskabet var noget værd) bliver skattepligtig.

Læs også