Skjern Bank udsteder obligationslån med statsgaranti

Skjern Bank udsteder to 3-årige variabelt forrentede obligationslån hver på 250 mio. kr.

Per Munck, direktør i Skjern Bank. Foto: Skjern Bank

Begge obligationslån udgør seniorkapital og er udstedty under Skjern Banks ramme for statsgaranterede låneudstedelser efter aftale med Finansiel Stabilitet.

- Det ene af obligationslånene forrentes halvårligt med 6-måneders Cibor+0,10 procentpoint p.a. Lånet indfries den 15. april 2013. Den anden af obligationslånene forrentes kvartårligt med 3-måneders Cibor +0,35 procentpoint p.a. Lånet skal endeligt indfries den 15. april 2013, oplyser Skjern Bank...

Læs også