Topotarget: Positive data for belinostat

Topotargets amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals har offentliggjort data, som tyder på, at HDAC-hæmmere som f.eks. belinostat kan have effekt i behandlingen af småcellet lungekræft.

Arkivfoto Foto: JP

Resultaterne indikerer synergieffekt med traditionelle kemoterapeutiske stoffer. Det oplyser Topotarget i en meddelelse.

Spectrum Pharmaceuticals præsenterede de prækliniske data på konferencen 101ST annual meeting of the American association for cancer research...

Læs også