Skyen kan sende timelønnede hjem uden løn

Askeskyen betyder, at timelønnede i firmaer tilknyttet lufthavne kan sendes hjem uden løn. • Firmaer ved Københavns Lufthavn har indført negativ afspadseringskonto for at undgå at trække i løn.

Den islandske askesky giver firmaer i tilknytning til f.eks. lufthavne mulighed for at sende deres timelønnede medarbejdere hjem uden løn.

»Det beror på force majeure-betragtninger, og det er der heldigvis enighed om blandt alle parter - også på lønmodtagerside,« siger advokat og partner med speciale i ansættelsesret Jacob Sand, Gorrissen Federspiel.

Selv om askeskyen foreløbig er på retur, kan situationen hurtigt ændre sig.

»Timelønnede har som udgangspunkt heller ikke krav på fuld løn under sygdom, men det får man så i en vis udstrækning gennem overenskomsterne. I denne særlige force majeure-situation er de ikke berettiget til løn i forbindelse med hjemsendelse, da det betragtes som en ekstraordinær situation, hvor den ansattes opsigelsesvarsel bortfalder,« forklarer Jacob Sand.

»Force majeure kræver, at man direkte, meget mærkbart og helt usædvanligt er berørt. Alt, hvad der relaterer sig til flytrafik, er som udgangspunkt omfattet,« påpeger advokaten.

Tab af frihed, ikke penge

..

Læs også