Aftalt spil er et kendt fænomen

»Historisk er der et vist belæg for at sige, at containerrederierne har ”aftalt spillet”«, siger Henrik Sornn-Friese, der er lektor ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi på Copenhagen Business School og ekspert i shipping.

»I de såkaldte linjekonsortier, hvor de første blev grundlagt helt tilbage i slutningen af det 19. århundrede, har de deltagende linjerederier, som i dag nærmest er ensbetydende med containerrederier, traditionelt delt markedet imellem sig og fastlagt eller aftalt fragtraterne på bestemte ruter. Og dette har overordnet set været - og er stadig - accepteret af myndigheder verden over, idet argumentet har været, at den kunstige prisdannelse i konsortier var nødvendig for at rationalisere operationen og øge kvaliteten ved den givne transportydelse,« fortæller han.

Han nævner dog, at aftalerne i konsortier er afgrænset til specifikke ruter, og at flere rederier - herunder A. P. Møller-Mærsk - altid har holdt sig uden for konsortiernes kartellignende samarbejder.

Læs også