RD-direktør forventer dyrere realkreditlån

Der er god grund til at hæve priserne på realkreditlån over for kunderne, for den danske boligfinansieringssektor står over for store udfordringer.

Han er den, som de andre realkreditselskaber og en tredjedel af de danske boligejere har grund til at vente spændt på. Adm. direktør Carsten Nøddebo fra Danske Bank-ejede Realkredit Danmark(RD) følger da også nøje med i prisudviklingen på realkreditlån.

Men på trods af, at både Nykredit og BRF Kredit har bebudet historiske prisstigninger over for private boligejere efter finanskrisen, har han endnu ikke lagt sit udspil frem.

»På privatsiden har vi ikke taget stilling til vores priser endnu, men jeg kan sagtens følge de andres overvejelser. Man kan også se på de nyeste tal for tvangsauktioner, at der er større tab end tidligere, ligesom kapitalomkostningerne er steget,« siger han.

Men i forhold til konkurrenterne har RD-direktøren med ca. en tredjedel af de danske boligejere et forklaringsproblem, hvis han vil hæve priserne. For resultatet efter skat ligger trods tab og nedskrivninger på 1 mia. kr. stabilt på 2,6 mia. kr. for 2009. Det svarer stort set til resultatet for 2008, da tabene var meget mindre. Af nedskrivningerne kommer kun en lille del fra privatkunder, og for erhvervskunderne er priserne allerede hævet én gang.

Risikable investeringer

..

Læs også