IMF anbefaler særskat på banker

To nye skatter skal sikre, at finansindustrien selv kommer til at betale for oprydningen under finanskrisen samt for fremtidige redningsaktioner.

Nettet er for alvor ved at stramme sig om finansindustrien, efter at Den Internationale Valutafond (IMF) nu anbefaler målrettede skatter, der skal sikre, at bankerne selv kommer til at betale for fremtidige redningsaktioner.

Anbefalingerne præsenteres i rapporten ”A fair and Substantial Contribution by the Financial Sector”, der i dag afleveres til G-20-landenes finansministre, når de mødes i Washington DC.

Specifikt anbefaler IMF, at der indføres to skatter:

Den første, kaldet Financial Stability Contribution (FSC), skal anvendes til at dække »alle fremtidige omkostninger i forbindelse med offentlig støtte til banksektoren«.

Provenuet kan enten anbringes i en fond, der skal træde til, når finansinstitutioner går ned, eller også kan det tilfalde statskasserne, der i så fald påtager sig forpligtelsen til at redde forliste finansinstitutioner.

Indledningsvis skal alle finansinstitutioner bidrage forholdsmæssigt ens, indtil omkostningerne i forbindelse med finanskrisen er betalt.

Herefter skal FSC-skatten indrettes således, at den afspejler de enkelte finansinstitutioners risikovilje og bidrag til systemiske risici.

Den anden, kaldet Financial Activities Tax (FAT), skal lægges på bankernes overskud samt bonuslønninger. Provenuet skal tilfalde statskassen.

Store penge

..

Læs også