Forsigtig optimisme hos IMF

Verdensøkonomien er i bedring, men Europa bliver ladt tilbage, mens Kina, USA og Indien rykker. Under optimismen tikker gældsbomben, erkender IMF.

Med Kina, USA og Indien som lokomotiver rykker verdensøkonomien hurtigere ud af krisen end forventet, siger Den Internationale Valutafond (IMF) i sin netop offentliggjorte prognose.

IMF forventer nu, at verdensøkonomien i år vil vokse med 4,2 pct., hvilket er den højeste vækstrate siden 2007.

Der er tale om en opjustering, idet IMF i januar forventede en global økonomisk vækst på 3,9 pct.

Dæmpet efterspørgsel

..

Læs også