Max Bank udsteder igen obligationer med statsgaranti

Den Næstved-baserede Max Bank foretager endnu en statsgaranteret obligationsudstedelse.

Denne gang vil banken hente nominelt 450 mio. kr. på et treårigt variabelt forrentet obligationslån garanteret af Finansiel Stabilitet. Obligationslånet udgør seniorkapital og forrentes halvårligt med 6-måneders CIBOR-renten +0,15 procentpoint p.a., oplyser banken.

I midten af marts udstedte banken treårigt variabelt forrentet obligationslån på nom. 500 mio. skr. - også med garanti fra Finansiel Stabilitet. Det udgjorde også seniorkapital og forrentes halvårligt med 3-måneders STIBOR-renten +0,35 pctpoint...

Læs også