Nordfyns Bank halverer overskuddet

Nordfyns Bank kom ud af første kvartal med et resultat før skat på 3,6 mio. kr. mod 7,1 mio. kr.

Bankens ledelse betragter resultat som tilfredsstillende og noterer sig, at primoegenkapitalen forrentet med 8,0 pct. omregnet på årsbasis, kursreguleringerne er positive på 2,9 mio. kr. og ind- og udlån er uændret i første kvartal.

Basisindtjeningen, resultat før kursregukleringer, nedskrivninger på udlån og skat blev 5,4 mio. kr. mod 6,2 mio,. kr. i samme kvartal året før...

Læs også