Danskernes økonomi er robust

Boligmarkedet er tilsyneladende vendt. Nationalbanken kalder danskernes økonomi for robust, og forbrugerne er blevet betydeligt mere optimistiske. Men forude lurer en stigende rente, som vil ramme en del.

Nattefrosten har ikke helt givet op endnu, men det lysner og luner umiskendeligt i den danske økonomi.

Det vurderer nu de ypperste eksperter og de danske forbrugere og virksomheder.

»Under ét er husholdningernes økonomiske situation robust,« slog Nationalbankdirektør Nils Bernstein fast i en tale, han holdt ved Realkreditrådets årsmøde i København.

Udgangspunktet er en verdensøkonomi i bedring, og det ser ud til langsomt - men kun langsomt - at trække dansk økonomi med ud af dødvandet

»De disponible indkomster vokser pænt i år, bl.a. som følge af nedsættelsen af indkomstskatten. Samtidig er husholdningernes formue begyndt at stige lidt igen. Situationen på boligmarkedet tegner også lidt lysere, i hvert fald ved det nuværende renteniveau,« sagde Nils Bernstein.

Frygt for stigende rente


Dermed kom han ind på det, boligejerne skal være opmærksomme på, og som kan give økonomiske problemer senere hen, nemlig udsigten til en stigende rente.

Den er uundgåelig, pointerede økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i sin tale ved samme årsmøde.

»Det historisk lave renteniveau og skattelettelserne giver i øjeblikket luft i boligejernes økonomi. Men renten vil - før eller siden - stige igen,« sagde Brian Mikkelsen.

Økonomi- og erhvervsministeriet præsenterede i går en analyse, som viser, at langt de fleste boligejere har det godt. Fire af fem har en positiv friværdi og en fri opsparing.

Omvendt har så hver femte boligejere en negativ friværdi og dermed er de teknisk insolvente, fordi de har mere gæld i huset, end det er værd.

Ingen kære mor


Her er der ingen kære mor fra ministeren.

»Prisernes op- og nedture er grundvilkår på et frit marked. I opgangstider scorer boligejerne selv gevinsten ved stigende friværdi. På samme måde er det ikke statens opgave at sikre boligejerne mod tab i nedgangstider,« sagde Brian Mikkelsen.

En væsentlig årsag til danskerne stigende rentefølsomhed er, at så mange har taget rentetilpasningslån, som skal omlægges jævnligt.

Danskerne selv er dog ikke tynget af udsigten til de stigende renter og dermed husleje, og indekset for den samlede forbrugertillid er i klar bedring. Det viste tal fra Danmarks Statistik i går.

Større tillid til fremtiden


Den samlede indikator for forbrugertilliden var i april 4,2 mod -1,0 i marts. Det er det højeste niveau siden november 2007. Det er især danskernes syn på landets økonomi, der er blevet bedre - både situationen lige nu og forventningerne til økonomien om et år.

Også virksomhederne ser lysere på tilværelsen. Den halvårlige undersøgelse af industriens forventninger viser, at virksomhederne planlægger at øge investeringerne med 7 pct. i 2010. Det er en stigning på hele 11 procentpoint i forhold til oktober sidste år. •

Prisernes op- og nedture er grundvilkår på et frit marked. I opgangstider scorer boligejerne selv gevinsten ved stigende friværdi. På samme måde er det ikke statens opgave at sikre boligejerne mod tab i nedgangstider.
Brian Mikkelsen (K), økonomi- og erhvervsminister

Læs også