Grøn energi er ikke gratis

Danmark står foran et stort energimæssigt forandringsprojekt, og det er ikke billigt. Men alternativet - ikke at gøre noget - er heller ikke gratis, siger klima- og energiminister Lykke Friis (V).

Har du som minister en beløbsmæssig smertegrænse for, hvor langt du vil gå for at få havmølleparker op at stå?

»Det er en illusion at tale om smertegrænser. Det mener jeg ikke, at man kan. Der er mange gevinster ved vedvarende energi, og hvordan gør man lige dem op. Samtidig skal man også se på alternativet: Stigende priser på olie, kul og gas.

Vi står over for et paradigmeskifte. Da Danmark udbød de første havmølleparker, var vi de første. På det tidspunkt var det købers marked, og det betød ganske lave priser. I dag er situationen en anden. Helt overordnet må vi selvfølgelig se på markedet og se på, hvad prisen er i andre lande. Det er ret essentielt.«

I skeler til nabolandene, når de garanterede elpriser skal fastsættes. Men dermed risikerer man vel at presse tilskuddene i vejret i forsøget på at overgå nabolandene?

»Det er meget vigtigt, at det er et marked med konkurrence. Derfor er det vigtigt, at det her er et emne, vi har fokus på i EU-regi. Det er i hvert fald et emne, jeg vil have fokus på, så vi husker EU-delen.«

I Storbritannien lufter politikerne åbenlyst regningen for mere vindkraft. Er I tilbageholdende med at sætte en pris over for vælgerne?

»Nej, det synes jeg ikke. Det er vigtigt, at vi får en debat og får sagt, at vedvarende energi ikke er gratis. Det er et stort forandringsprojekt, vi har gang i, og hele visionen er jo netop, at Danmark skal blive uafhængig af fossile brændsler.

Derfor skal vi selvfølgelig også diskutere det og hele tiden huske på både pris, konkurrenceevne, hvad bidrager bedst til miljøet osv. Det er den debat, vi skal have.

Når I lægger jer fast på en pris, ender regningen hos elkunderne i form af en merpris på strømmen. Det sker via de såkaldte PSO-afgifter. Er det rimeligt, at elkunderne på den måde får regningen ind ad bagdøren?

»Jeg ved ikke, om det er ind ad bagdøren. Igen skal man huske på, at der også er gevinster ved det. Det er det, som gør, at regnestykket er komplekst. Så det er vanskeligt at gøre det hele op i et enkelt tal.«

Var det ikke mere rimeligt, at finansieringen af havmølleparkerne kørte ind over statsfinanserne i stedet for via elkunderne?

»Det er for tidligt at sige noget om det. Man skal måske mere se på processen omkring udbudsreglerne og lære af forløbet. Vi skal jo netop udbyde flere havmølleparker. Derfor er jeg også villig til at give området et serviceeftersyn og se på, hvordan vi får pustet mere konkurrence ind i dette marked.«

Du har haft møde med Dansk Folkeparti om Anholt-parken. Om hvad?

»Det er bare en helt almindelig politisk proces. Det er også et område, som vi har forligskredsen inde over. Derfor er det logisk nok, at man sætter sig ned og kigger på buddet og prøver på at analysere det til bunds. Det er vi i fuld sving med.« •

Læs også