80-årig ville hæve penge, men købte risikable papirer

Sagerne om Jyske Invests hedgeforening fortsætter i Pengeinstitutankenævnet. Senest har 11 utilfredse kunder fået medhold. Spørgsmålet er, om de får deres penge.

Det kan blive dyrt at gå ind i sin bank for at hæve kontanter. Det må en nu 82-årig mand sande. For godt to år siden gik han nemlig ind i sin Jyske Bank-filial for at hæve penge.

Det endte med, at han købte andele i Jyske Invest Hedge Obligationer for over 70.000 kr. Siden er de faldet ca. 80 pct. i værdi.

Den ældre herre er en af 11, der netop har fået prøvet sin sag om den skandaleramte hedgeforening i Pengeinstitutankenævnet, og ligesom de øvrige fik han medhold.

Ankenævnet fastslår, at Jyske Bank skal betale tilbage.

Alle 11 nye afgørelser er alle afsagt med dommerstemmerne 5-0.

Det vil sige, at bankernes egne to repræsentanter mener, at Jyske Banks rådgivning af kunderne har været ansvarspådragende.

1,9 mio. kr.


..

Læs også