Høring »Vi skal tænke os godt om«

Der er begået fejl i privatiseringerne hidtil - og nu skal vi tænke os godt om, mener økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Han afviser, at det kan komme på tale at sælge de sidste aktier i Københavns Lufthavne.

Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag fra 2001, at I vil gennemgå alle statslige aktieposter med henblik på et salg. Siden er der kun solgt ud af en håndfuld selskaber. Hvorfor sker der intet?

»For det første skal vi have aktiekurserne gevaldigt op. Og så skal vi foretage nogle strategiske valg, om vi vil sælge, eller vi ikke vil sælge. Det var rigtigt at sælge TeleDanmark i 1990'erne, for det gav mere konkurrence og lavere priser. Men det var nok ikke rigtigt at sælge det rå kobber (kobberkablerne i jorden, red.). Det skete under en socialdemokratisk regering, men vi var positive, og jeg sad selv i Folketinget. Vi skulle nok have tænkt på, at det er en væsentlig del af vores infrastruktur. Det har betydet noget, tror jeg, i forhold til de andre operatørers adgang.«

Hvad med Københavns Lufthavne, hvor staten har solgt aktiemajoriteten. Var det også en fejl?

»Ja, det synes jeg. Ledelsen derude gør et fantastisk stykke arbejde, men det er klart, at ejerskabet har ikke den samme interesse i at udvikle lufthavnen, som samfundet har. Vi har som samfund en kolossal interesse i en velfungerende lufthavn, som er åben over for alle og investerer. Når man sidder i en kapitalfond, tænker man ikke på den danske stats ve og vel - man tænker på sine aktionærer.«

Skal staten sælge de sidste 40 pct. af lufthavnsaktierne?

»Nej. Jeg synes, at det er en dårlig idé at sælge den sidste rest af aktierne. Den rest betyder, at vi trods alt har bestyrelsesrepræsentanter - og at vi har en vis føling med, hvad der sker.«

Hvad kan regeringen lære af disse privatiseringsfejl?

»At nogle værdier er så essentielle for samfundet, at man bør overveje, om man skal sikre, at staten har en sikker hånd på.«

Gælder det selskaber, som I allerede har sagt, at I vil privatisere - Dong, Post Danmark, DSB?

»Det vil jeg ikke tage stilling til, mens vi er i en situation, hvor vi ikke vil sælge det på grund af den internationale krise, og aktiekurserne er for lave. Så det må man vurdere på det tidspunkt.«

Men hvornår skal de privatiseres?

»Der er to overvejelser, man skal gøre sig. Den ene er en politisk, strategisk overvejelse, om vi vil privatisere. Den anden er, om det er det rette tidspunkt. Der er forskellige omstændigheder fra selskab til selskab. TV 2 har alle kommissionssagerne, men det sælger vi i det øjeblik overhoved, der er mulighed for det. Dong er en anden, meget større politisk sag, hvor vi skal tænke os godt om.« •

Læs også