Knæk i tilliden til pensionssystemet

Skattereformen medførte usikkerhed blandt kunderne i pensionsselskaberne. Selskaberne skal nu genskabe tilliden.

Skattereformen gav mere end skattelettelser - den medførte uro blandt kunderne i pensionsselskaberne.

Danica Pension har afholdt omkring 15.000 kundemøder og 25.000 telefonmøder om skattereformen. Derudover har ca. 50.000 kunder ringet til selskabet med spørgsmål om skattereformen.

»Der har været en stor usikkerhed omkring det at spare op. Sådan er det altid, når der kommer nye regler. De store tal afspejler dog også, at vi har gjort meget ud af at rådgive de højtlønnede kunder, der især påvirkes af skattereformen,« siger Jens Christian Nielsen, cheføkonom i Danica Pension.

Svært at forstå

..

Læs også