Stort underskud i EU

Nye tal fra Eurostat bekræfter prisen for den verdensøkonomiske recession: Store underskud på de offentlige budgetter og en hastigt voksende gæld.

Anført af Grækenland og Irland er underskuddet på statsfinanserne i euroland dramatisk forværret i 2009.

Det viser netop offentliggjorte tal fra EU's statistiske kontor, Eurostat.

Taget under ét kom de 16 eurolande ud af 2009 med et underskud på de offentlige finanser på 6,3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) eller mere end det dobbelte af de 3,0 pct., der er det maksimalt tilladte i henhold til Maastricht-kriterierne.

For EU som helhed er det statsfinansielle underskud for 2010 opgjort til 6,8 pct. mod 2,3 pct. i 2008.

Der er tale om de største statsfinansielle underskud i euroens historie, konstaterer Eurostat.

Irland kommer ud af 2009 med det største underskud på 14,3 pct. af BNP, mens Grækenland følger lige efter med 13,6 pct.

Irske bankredninger


..

Læs også