Dansk kamp for indflydelse

Fødevareministeren vil stille krav om, at EU's landbrugsstøtte skal hænge sammen med betaling for offentlige goder.

Landbrugsstøtten skal afskaffes. Men før det mål kan realiseres, er den danske regering klar til nye, store forandringer i EU's landbrugspolitik med milliarder til erhvervet.

Det fastslår fødevareminister Henrik Høegh (V), som mandag var vært i København for en konference med deltagelse af EU's landbrugskommissær, ministre fra flere EU-lande og en lang række aktører fra og omkrig landbruget.

Det danske folketing og VK-regeringen har længe haft den klare, politiske målsætning, at EU's milliardbetaling til landbruget afskaffes og erhvervet liberaliseres yderligere. Men Danmark har yderst begrænset opbakning til det synspunkt blandt EU-landene, hvor især det seneste års krise har samlet 22 lande i en gruppe, som argumenterer for en fortsat stor landbrugsstøtte.

På samme tid er EU's samlede budget under pres, så slagsmålet om fordelingen af midlerne kommer til at hænge sammen med den kommende reform af EU's landbrugspolitik fra 2013.

Den danske minister er nu talsmand for, at landbrugsstøtten - indtil den kan afskaffes - må hægtes sammen med offentlige goder:

»Landbruget i EU skal løse problemstillinger og den direkte betaling må have direkte sammenhæng med leveringen af offentlige goder,« siger Henrik Høegh. Han peger i den forbindelse på høj fødevaresikkerhed, klimavenlig produktion og andre områder. Desuden skal de enkelte medlemslande kunne vælge at støtte forskellige goder efter behov. I Danmarks tilfælde mener fødevareministeren, at rent drikkevand kan blive et vigtigt område.

Henrik Høegh understreger, at regeringen agter at gå efter at få indflydelse på den kommende landbrugspolitik frem for bare at være imod. Det skal ikke mindst set i lyset af, at Danmark har EU-formandskabet i første halvdel af 2012 som kan falde sammen med de endelige forhandlinger om landbrugspolitikken.

Indkomster dykker


..

Læs også