Nemmere realkredit til virksomheder

En del virksomheder har svært ved at få realkreditfinansiering, fordi deres bygninger vurderes at være vanskelige at sælge. • Nye regler betyder imidlertid, at virksomhederne kan få kaution fra staten som sikkerhed for deres realkreditlån.

Erhvervspakken fra sidste efterår rummede flere spændende initiativer, der skulle lette virksomhedernes finansiering af nye udviklingsaktiviteter. For et par uger siden gav Folketingets Finansudvalg sin godkendelse til, at den statslige kautionsordning Vækstkaution også kan anvendes i forbindelse med realkreditfinansiering.

Ordningen er for alle virksomheder, og som forventet har landbruget været tilfreds med de nye regler.

I landbruget kan kautionerne anvendes til at finansiere nye stalde, ejerskifte af hele landbrugsvirksomheder m.m. Men faktisk vil de nye muligheder for finansiering nok også komme en anden og mindre fremtrædende gruppe af virksomheder til gode: mindre erhvervsvirksomheder i udkantsområderne, som har haft vanskeligt ved at få realkreditfinansiering i de seneste år.

For de mindre virksomheder i udkantsområderne har situationen længe været den, at de næsten alene har været overladt til finansiering via banklån, da deres bygninger kun i ringe grad har kunnet understøtte realkreditfinansiering.

For at kunne realkreditbelånes skal en bygning nemlig ikke blot have en fornuftig ejendomsvurdering, der skal også være en vis sandsynlighed for, at bygningerne kan sælges til en egnet køber inden for en overskuelig tidshorisont, såfremt låntagerne ikke kan betale sine afdrag.

Og her har virksomhederne i udkantsområderne ofte dårlige kort på hånden. Koncentrationen af virksomheder - og dermed egnede købere - er typisk lille i lokalområdet, og tilflytningen udefra er mange steder begrænset. I nogle områder er det svært at sælge en større fabriksbygning, hvad ”til salg” skilte med flere år på bagen også ofte vidner om.

Men med de nye muligheder for kaution til realkreditfinansiering, der netop er åbnet op for, ser det lidt bedre ud for virksomheder i udkantsområderne. Kort fortalt kan virksomhederne få realkreditfinansiering med en kaution fra staten, der dækker 75 pct. af realkreditlånet. Kautionerne kan dække lån på op til 10 mio. kr., dog må lånet ikke udgøre mere end 50 pct. af de samlede projektomkostninger.

Virksomhederne kan naturligvis stadig kun få realkreditlån i henhold til ejendomsvurderingerne, men kautionen fra staten tager toppen af realkreditinstitutternes ekstra høje risiko i udkantsområderne, som er den direkte følge af lange salgstider på erhvervsejendomme.

For at få Vækstkaution skal virksomheden anvende lånene til forretningsudvikling såsom udvidelse af produktionskapaciteten. Formålet med kautionerne fra staten er at sikre, at de mindre virksomheder får bedre adgang til den kapital, de skal bruge til vækst og udvikling. Vækstkaution kan dog ikke anvendes til refinansiering af gammel gæld.

Det er min klare forventning, at virksomhederne får lettere adgang til finansiering med de nye regler for Vækstkaution til realkreditlån.

Min opfordring til virksomhederne er simpelthen at bringe de nye muligheder i spil, næste gang de forhandler finansiering.

Læs også