Fiskeriet bedres en smule

Efter et sløjt år for dansk fiskeri, tegner det til en svag fremgang i 2010. Både værdien af fiskerne fangst og overskuddet for fiskerflåder stiger i 2010 på trods af faldende kvotemængder og stigende omkostninger.

Det viser Fiskeriets Økonomi 2010 fra Fødevareøkonomisk Institut på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Fremgangen skyldes især bedre priser for en række arter end i 2009. Til gengæld trækker dyrt brændstof og risiko for svigtende fangster ned.

Selvom de danske fiskere lander 10.000 ton færre fisk i år end sidste år, stiger værdien af fangsten til 2,25 mia. kr. En fremgang på 1 pct.

Men den danske fiskerflåde svinder fortsat ind. Ved udgangen af 2009 var der 2.834 fartøjer - et fald på over 2.300 fartøjer siden 1995. Ved dette års begyndelse var der 703 kommercielle fartøjer - 74 færre end i 2008. Det skyldes især indførelsen af fartøjskvoteandele.

For det enkelte fartøj stiger fangstværdien med 168.000 kr. til 3,1 mio. kr. i år. Men bruttooverskuddet stiger kun med 30.000 kr. på grund af øgede omkostninger.

Samlet set får den kommercielle danske fiskerflåde en stigning i bruttooverskuddet på 20 mio. kr. svarende til 4 pct. i 2010. Stigningen sker kun for de store fartøjer over 40 m med fangst af sild, makrel og industrifisk. Til gengæld ventes fartøjerne under 40 m at få et reduceret bruttooverskud.

Læs også