Løkken-kunder får ret

Det var i strid med reglerne, da Løkken Sparekasse indefrøs garantikapital, fastslår ankenævn.

Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger

Pengeinstitutankenævnet har givet Løkken Sparekasse ret i, at sparekassen var berrettiget til at suspendere indløsningen af garantbeviser, men i de tilfælde hvor sparekassen har indefrosset garantikapital har den ikke fået ret. Det oplyser Løkken Sparekasse.

I efteråret 2008 lukkede Løkken Sparekasse for udbetaling af garantikapital. En række garanter har efterfølgende klaget til Pengeinstitutankenævnet over, at de ikke har fået udbetalt deres garantikapital til trods for, at opsigelsen af garantikapitalen fandt sted inden sparekassens udbetalingsstop. I et mindre antal sager har garanter klaget over indefrysning af garantikapital, der var opsagt til udbetaling inden udbetalingsstoppet, men ikke hævet inden en vis frist...

BRANCHENYT
Læs også