Ledergruppe af navn eller til gavn

Ofte er en ledergruppe en gruppe af navn, hvor organisatorisk sammenhængende ledere mødes regelmæssigt til udveksling af sidste nyt fra deres afdeling inden mødets egentlige anliggende: information, udmeldinger og beskeder fra chefen.

Ledergruppen - chefgruppen og direktionen - findes i stort set alle virksomheder og organisationer, store som små, private som offentlige. En ledergruppe - ”So ein Ding mussen wir auch haben”.

Men hvad er ledergruppen i organisationen reelt?

Meget tyder på, at ledergruppen kan spille den centrale rolle i virksomheden. For dens nåde at virke og fungere på som organisation og for dens evne til at skabe resultater og være succesfuld. Derfor er det vigtigt, hvordan den er ”placeret” i organisationen: hvordan er den placeret i ledelsesstrukturen (hvilken formel kompetence og magt er tillagt ledergruppen?), hvilken mental placering har den i hovederne på ledergruppens medlemmer selv og organisationen i øvrigt (hvad tænker og siger ”man” om ledergruppen i organisationen), og hvilket formelt ansvar og hvilke opgaver har den (hvad laver ledergruppen?).

Ikke sjældent ses ledergruppen at være en gruppe af navn, hvor organisatorisk sammenhængende - oftest sideordnede - ledere f.eks. fra den samme afdeling, division eller forvaltning mødes regelmæssigt til udveksling af sidste nyt fra min afdeling i ”bordet rundt” inden mødets egentlige anliggende: information, udmeldinger og beskeder fra bordenden, fra chefen. Ingen vigtige sager er på dagsordenen, ledergruppen har ingen reel kompetence, og den kan (måske netop derfor) endog være lidt til spot og spe i organisationen:

”Nåh, hvordan gik mødet, hvad kunne I ikke blive enige om i dag? Hvad fik I ikke vedtaget i dag? Hvem blev banket på plads i dag? Men I fik vel en god frokost?"

Dette er ikke en ledergruppe, men en gruppe ledere.

I organisationer med en ægte ledergruppe derimod - en ledergruppe til gavn - er det karakteristisk, at arbejdet i ledergrupper professionaliseres og gives reel substans og væsentlighed. Der arbejdes på grundlag af et egentligt kommissorium, der omfatter:

1. Opgave- og ansvarsområde.

2. Resultatkrav og succeskriterier.

3. Spilleregler/code of conduct for ledergruppen - som gruppe. Derved gives ledergruppen liv, vitalitet og legitimitet.

Dette forudsætter, at den enkelte leder og ledergruppemedlem dedikeret og kompetent praktiserer det dobbelte lederskab med dets samtidige og ligeværdige krav til indsats i både det personlige lederskab i egen afdeling og til det markante bidrag til den fælles tværgående og helhedsorienterede ledelsesrolle i ledergruppen.

Dette skaber en magt- og meningsfuld ledergruppe med høj status i virksomheden, og som (derfor) bidrager til at skabe værdi og resultater for virksomheden. I organisationer, hvor sådanne ægte ledergrupper lever, opleves ledergruppen at være (mindst) lige så værdifuld for og meningsfuld i virksomheden, som de individuelle ledelsesindsatser i afdelingerne er det hver for sig.

Tidligere - inden ledergruppen blev ”so ein ding” - formidlede udtrykket ”som mester, så svend” den udbredte erfaring på arbejdspladserne, at lederen som rollemodel gennem sine faktiske handlinger virkningsfuldt satte standarder for de rigtige attituder og den ønskede adfærd til inspiration for de ansatte. Denne sandhed gælder uforandret i dag, men suppleres og korrigeres af ledergruppen i en nøglefunktion som kulturskaber og -bærer.

Vis mig din ledergruppe, og jeg kan give dig et temmeligt sikkert bud på organisationens ”tilstand”, dens ”måder at gøre på” og ”dens evne til at skabe de ønskede resultater. Er der i din ledergruppe en fælles forståelse af mål og retning, en positiv samarbejdskultur, ordentlige måder at kommunikere og at løse problemer og konflikter på, så er der det med meget stor sikkerhed også i din organisation.

Ledergruppen er til gavn, når den bidrager til en sund og attraktiv arbejdsplads og (derigennem) skaber værdi og resultater for virksomheden. Lykkes ledergruppen - som gruppe - lykkes virksomheden med at skabe de ønskede resultater. Giv ledergruppen liv: giv den kompetencer, giv den status, giv den gas.

Læs også