rubrik mangler

Som ventet var Bavarian Nordics omsætning i 1. kvartal lav som følge af, at leverancerne af selskabets koppevaccine Imvamune først senere på året tager fart.

Omsætningen landede på 13,5 mio. kr. - lidt lavere end omsætningen i 1. kvartal 2009, der blev på 17,1 mio. kr.

Underskuddet før skat blev på knap 116 mio. kr. - en øgning fra et underskud på 88,5 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

I takt med at Bavarian kan begynde at indtægtsføre omsætning fra Imvamune-leverancerne, vil underskuddet også blive mindre i de kommende kvartaler - og derfor fastholder selskabet sine forventninger for 2010.

»Ledelsen forventer en omsætning i størrelsesordenen 475 mio. kr. og et underskud før skat i størrelsesordenen 250 mio. kr. Omsætningen vil primært komme fra levering af Imvamune til USA under RFP-3 kontrakten samt fakturering af den igangværende RFP-2 kontrakt og RFP kontrakten om frysetørret Imvamune,« skriver Bavarian Nordic.

Kapitalberedskabet i selskabet ventes ved årets udgang at ligge i intervallet 225 mio. kr. til 275 mio. kr.

Dette er baseret på, at der opnås en kreditfacilitet på 150 mio. kr. til 200 mio. kr. til finansiering af arbejdskapitalen, skriver selskabet videre.

Læs også