Milliarder på vej i flystøtte

Flyselskabernes lobbyindsats for statsstøtte får nu EU til at reagere. Statslån og -garantier og senere direkte statsstøtte er på vej.

Den islandske askesky har kostet de europæiske flyselskaber mere end 18 mia. kr., har EU beregnet.

Mere end 100.000 fly blev aflyst, og over 10 mio. passagerer fik deres rejseplaner forpurret.

Det får nu EU til at reagere med en rapport, som fastslår, at askeskyen er en naturkatastrofe. Den definition giver nemlig EU lov til at åbne for pengeposen og tilbyde både statslån, statsgarantier og direkte statsstøtte.

»EU's udmelding svarer til forventningerne. EU fastslår, at man er parat til at acceptere at dække nogle af de økonomiske konsekvenser,« siger Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri.

Det bliver dog ikke EU, der udbetaler støtten, men de enkelte medlemslande. Og for ikke at åbne en ladeport af muligheder for urimelig statsstøtte, fastslår EU, at støtten skal finde sted på lige vilkår.

»Vi tror, at EU i løbet af de kommende 2-3 uger vil beslutte, hvilke omkostninger flyselskaberne kan indregne, og hvad de kan forvente af støtte,« siger Michael Svane.

Metoden for statsstøtte bliver dermed den samme, som EU benyttede efter terrorangrebet 11. september.

Massiv krise


Denne gang er den forudgående krise massiv. Og flere flyselskaber er ifølge Dansk Industri blevet kontaktet af deres banker, som er ved at undersøge, om de kan ændre vilkårene for lånene på grund af force majeure. Eventuelt kan de vælge helt at opsige lånene.

»Flyselskabernes långivere har strammet vilkårene. Og med rapporten sender EU et klart signal om, at der kan opnås statsgarantier og dermed, at bankerne kan tage det roligt,« siger Michael Svane.

Rapporten fra EU blev modtaget med glæde hos flyselskaberne.

»Kommissionens retningslinjer er en god og klar baggrund for branchens videre diskussioner med de skandinaviske regeringer, når vi skal håndtere de finansielle konsekvenser af naturkatastrofen,« siger Mats Jansson, adm. direktør i SAS med henvisning til askeskyen.

Han opfordrer også de skandinaviske regeringer til at følge med, hvis der bliver uddelt støtte i de øvrige EU-lande.

»Det er vigtigt, at man anvender retningslinjerne ensartet i hele Europa, så vi undgår skævvridning af konkurrencen,« siger han.•

Læs også