Et voksende pres på det forgældede Portugal

Grækenlands gælds- krise er for alvor ved at sprede sig til andre svage eurolande med Portugal som det mest udsatte.

Endnu medens Grækenland forhandler intenst med Den Internationale Valutafond (IMF) om en løsning på landets gældskrise, synes Portugal at blive det næste euroland på vej ud i en ukontrollabel situation.

De seneste dage er prisen for at forsikre sig mod tab på portugisiske statsobligationer steget til mere end det dobbelte af gennemsnittet for 2009.

Resultatet er, at det i dag er dyrere at forsikre sig mod tab på statsobligationer udstedt af Portugal end tilsvarende værdipapirer udstedt af eksempelvis Libanon eller Guatemala.

Konkret koster det 315.500 euro i årlig præmie at forsikre en beholdning af portugisiske statsobligationer på 10 mio. euro.

Præmierne for at forsikre sig mod tab er en direkte følge af, at internationale investorer sælger ud af statsobligationer fra de mest forgældede eurolande.

»Vi befinder os nu i den kritiske fase, hvor de faldende kurser på statsobligationer fører til faldende efterspørgsel - ikke det modsatte. Stadig flere institutionelle investorer holder krisemøder om, hvorvidt de skal reducere deres porteføljer af statsobligationer fra de mest udsatte eurolande. Odds er, at de vil mindske beholdningerne,« skriver Danske Bank i en dugfrisk analyse.

Kinesere sikrer sig


..

Læs også