Handelsbanken fik luget ud i tabene

De forventede tab på risikable udlån udgør nu på årsbasis kun 0,13 pct. Overskud på 99 mio. kr. i 1. kvartal.

Foto: JP/Thomas C. Priskorn

Handelsbanken Danmark har haft et positivt første kvartal i 2010, fastslår bankens adm. direktør Frank Vang-Jensen.

Den forbedrede situation med risikable udlån betyder med andre ord, at handelsbanken Danmarks kredittabsniveau nu er nede på 0,13 pct., opgjort på årsbasis...

Læs også