Nordea: Værdiforringelse op - nedskrivninger ned

Værdiforringelse af Nordeas udlån i de kriseramte baltiske lande steg fortsat i første kvartal, men nedskrivningerne på udlån faldt samtidig. Det fremgår af Nordeas regnskab for første kvartal.

Selve udlånet var uændret i kvartalet, mens den underliggende opadgående tendens i udlånsmarginalerne fortsatte på grund af den stramme likviditetssituation. Til gengæld forblev indlånsmarginalerne forholdsvis stabile.

Dermed øgedes nettorenteindtægterne markant i forhold til kvartalet, men de lå dog fortsat en anelse under samme periode 2009...

Læs også