Neurosearch fastholder forventningerne

Biotekselskabet Neurosearch fastholder sine finansielle forventninger til 2010 i regnskabet for første kvartal.

Dermed ventes fortsat et underskud før finansielle poster og andre resultatandele i størrelsesordenen 400 mio. kr...

Læs også