Grønlandsbanken udvider prognose i negativ retning

Grønlandsbanken udvider sit skøn for 2010-resultatet i negativ retning i det kvartalsregnskab, som banken offentliggjorde onsdag.

Her oplyser banken, at den nu venter et overskud i 2010 før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet på 95-115 mio. kr. Tidligere ventede banken et overskud før kursreguleringer og nedskrivninger på niveau med 2009 - som banken ikke har ønsket at bringe i erindring i kvartalsmeddelelsen for at gøre prognoserne umiddelbart sammenlignelige.

I årsregnskabet for 2009 oplyste banken, at resultatet før kursreguleringer og afskrivninger var 112 mio. kr., som dermed er niveauet for bankens tidligere prognose for 2010...

Læs også