Optimisme og selvtillid

Brasilianerne har altid haft ry for at være et glad folkefærd, men i disse år er der ekstra grund til glæden i landet. Flere års fornuftig økonomisk politik har gjort Brasilien til et af verdens førende udviklingslande.

Den økonomiske krise gled let henover Brasilien, der med en svagt negativ vækst i 2009 på -0,2 pct. allerede forventes at være tilbage med høje vækstrater i 2010. Produktionsvæksten i 2010 forventes således at være på 5,5 pct., svarende til vækstraterne, før krisen ramte. Til sammenligning oplevede EU-området en negativ vækst på -4,1 pct. i 2009, der i 2010 blot forventes at komme op på 0,9 pct.

Præsident Luiz Inácio Lula da Silva, i folkemunde mere ligefremt kaldet Lula, har igennem sine to perioder som præsident haft stort fokus på at skabe makroøkonomisk stabilitet og vækst, der dog er blevet koblet sammen med sociale programmer rettet mod blandt andet børnefamilier og udryddelse af fattigdom. Under præsidentens centrum-venstre ledelse er den offentlige gæld faldet jævnt frem til 2008, men dog steget en anelse igen under krisen i 2009. Ligeledes er udlandsgælden nedbragt betydeligt, men forværrede vilkår for handel forventes at give nedgang i handelsbalanceoverskuddet i 2010 og underskud i 2011. Dette vil medføre lidt lavere økonomiske vækstrater, men produktivitetsvækst, en stigende arbejdsstyrke, vækst i realløn og kreditter forventes at styrke væksten.

Internationalt har Brasilien markeret sig stærkere de senere år. Dette ses såvel i klimaforhandlingerne som i Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om handelsliberalisering, hvor Brasilien er blevet en stærk stemme for udviklingslandene. Ligeledes er Brasilien i 2010-2011 medlem af FN's Sikkerhedsråd - en plads som landet arbejder for, at få tildelt permanent. Endelig skal landet både afholde VM i 2014 og OL i 2016. Disse begivenheder kan fungere som katalysatorer for yderligere infrastrukturprojekter i landet.

Optimismen og selvtilliden sprudler, og Lulas parti står godt til at sikre sig en tredje præsidentperiode ved præsidentvalget i oktober. Lula kan dog ikke selv genopstille.Brasilien er fortsat plaget af korruption og landets placering på listen over lethed ved at gøre forretning for udenlandske virksomheder er de senere år faldet til en 129. plads.

Den økonomiske vækst har givet udslag i en hastigt voksende købekraft hos den brasilianske middelklasse, der på få år er vokset fra 64 til 90 mio. borgere. Brasilien er dermed et særdeles interessant marked for danske eksportører. Fra 2004 til 2008 voksede den danske eksport til landet således med 105 pct.


Virksomheder: Der er i Brasilien etableret ca. 75 danske datterselskaber, primært i delstaterne São Paulo og - i mindre grad - Rio de Janeiro. Grundet de seneste års gunstige økonomiske udvikling og de særdeles lyse fremtidsperspektiver har denne tendens været opadgående de senere år. Flere og flere danske virksomheder definerer Brasilien som en vigtig brik i deres globaliseringsbestræbelser. Det bemærkes, at flere danske virksomheder benytter den inkubator facilitet, der er oprettet i tilknytning til generalkonsulatet i São Paulo som deres opstartsplatform.Brancher: Brasilien er midt i en industrialiseringsproces, der har til formål at udvikle landet fra hovedsageligt at være leverandør af råstoffer og halvfabrikata til i højere grad at være leverandører af forarbejdede varer. Den danske ambassade i Brasilia vurderer følgende brancher som værende aktuelle vækstområder på det brasilianske marked:

Maskiner & udstyr til industri...

Læs også