Ingen krav om køer på græs

Folketinget har vedtaget Lov om hold af malkekvæg, og dermed bliver der ingen krav om, at køerne skal på græs. Ingen partier stemte imod forslaget.

Lov om hold af malkekvæg blev forelagt til 3. behandling i Folketingssalen i dag, skriver landmand.dk.
Resultatet af afstemningen var klar: Forslaget blev vedtaget med 59 stemmer for forslaget og 0 stemmer imod. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance stemte for, mens Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre hverken stemte for eller i mod. Ingen af partierne, stemte imod lovforslaget.

"Det er meget glædeligt, at lovforslaget nu er endeligt vedtaget og vi kan være tilfredse med, at det giver rimelige rammer for en fremtidig udvikling af en konkurrencedygtig kvægproduktion i Danmark", siger Rådgivningschef Henrik Nygaard, Landbrug & Fødevarer, Kvæg...

Læs også