Giverglæde

Som udgangspunkt kan man ikke opnå skattemæssig fradragsret for en løbende ydelse til et barnebarn.

Jeg har tidligere haft en 10-årig aftale med Børnefonden om at sponsorere et barn i den tredje verden. Den 10-årige horisont medførte fuldt skattefradrag for bidragene. Og giverglæden bliver jo ikke ret meget mindre af, at Skat bidrager med halvdelen.

Jeg står over for at skulle have et barnebarn. Vil en tilsvarende ordning kunne etableres?

Jeg er klar over, at aftalen skal være uigenkaldelig og tiltrædes af de vordende forældre.

Jeg gætter på, at modtagers status ikke afgør min fradragsret, men kun påvirker indkomstskattepligten på modtagersiden. Og hos barnebarnet er der jo et ubrugt personfradrag at gå om bord i.

PG

!Jeg må nok desværre skuffe Dem. Det vil således som udgangspunkt ikke være muligt at opnå skattemæssig fradragsret for en løbende ydelse til et barnebarn.

Begrundelsen er nærmere følgende:

Begrebet løbende ydelse anvendes i skattelovene som betegnelse for en ydelse, hvor der er usikkerhed enten om ydelsens tidsmæssige udstrækning eller om de enkelte ydelsers størrelse.

Skal en ydelse eksempelvis udredes en gang om året i resten af modtagerens levetid, er der usikkerhed om ydelsens tidsmæssige udstrækning. Ingen ved jo, hvornår modtageren afgår ved døden, og ydelsen derfor ikke længere skal udredes.

Særlige omstændigheder

..

BRANCHENYT
Læs også