Småaktionærer kalder til kamp

Fusion 19 aktionærer skal i Landsretten og slås for deres værdier. Målet er at få forrige års fusion mellem Pharmexa og Affitech kendt ulovlig.

Stævningen er alenlang. Småaktionærerne i det tidligere Pharmexa føler sig virkelig trådt på. Ifølge dem er deres investering i at løse kræftens gåde endt i en gavebod, der tilgodeser ledelsen og udenlandske storaktionærer.

Derfor kræver de fusionen i 2009 mellem danske Pharmexa og det mindre bemidlede Affitech kendt ulovlig.

Kravet bygger de bl.a. på for sen indkaldelse til generalforsamling, at fusionen blev vedtaget med for lille et flertal i forhold til dens konsekvenser for aktionærerne i Pharmexa, og at der ikke blev fremlagt de relevante oplysninger om aftalen eller om Affitechs skrantende økonomi.

»Man har foræret vore værdier til et insolvent norsk selskab. Efter fusionens vedtagelse viste det sig, at Affitech, der reelt overtog Pharmexa, var uden midler på fusionstidspunktet. Ifølge et underskrevet regnskab havde Affitech tabt hele sin aktiekapital og havde negativ egenkapital. Men den oplysning fik vi ikke på generalforsamlingen, skønt det må have været kendt af flere fra ledelsen,« siger Olav Villadsen.

Han er advokat med møderet for Højesteret og har skudt både egne og betroede midler ind i Pharmexa. Som de øvrige private investorer har han skudt flere penge ind flere gange i håbet om en senere gevinst fra kræftforsknings-præparatet GV1001.

Affitech blev væk

..

BRANCHENYT
Læs også