Stort overskud i ATP

ATP-koncernen fik et overskud på 10,5 mia. kr. i årets første kvartal. Regnskabet viste, at der var positivt afkast i alle ATP's risikoklasser.

Særligt risikoklasserne aktier, renter og kredit bidrog positivt til periodens resultat. Afkastet på investeringerne i aktier bidrog alene med 4,8 mia. kr., og de danske aktier gav et afkast på ca. 3 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også