Knap så rødt i Skælskør

Det blodrøde underskud fra 1. kvartal 2009 i Skælskør Bank blev lidt mindre rødt i 1. kvartal i år.

Underskuddet før skat blev reduceret til -6,4 mio. kr. mod -30,0 mio. kr. i samme periode sidste år.

Nedskrivninger på udlån blev reduceret til i alt 9,6 mio. kr. mod 41,9 mio. kr. i 1. kvartal sidste år.

Netto rente- og gebyrindtægter er faldet fra 31,5 mio. kr. til 30,9 mio. kr., mens kursreguleringer af værdipapirer udgør 4,3 mio. kr. mod 13,6 mio. kr. for samme periode sidste år.

Skælskør Bank fastholder forventningerne til resultatet før nedskrivninger på mellem 30 og 35 mio. kr.

»Der er i 1. kvartal gennemført tilpasning af organisationen med over 20 personer, tiltag til betydelig reduktion af driftsomkostninger på alle områder, realisering af aktiver og etablering af ny organisation. Samtidig er behandlingen af bankens udlånsportefølje justeret og ansættelse af ny kreditchef og ny finanschef er gennemført,« anfører banken i regnskabet.

Usikre nedskrivninger


..

Læs også