Lov vil sætte virksomheder på overarbejde

Et lovforslag, der skal lette skrivebordsarbejdet for erhvervsdrivende, vil i realiteten give mere besvær, mener virksomheder og forbrugere.

Dansk Erhverv og Forbrugerrådet langer hårdt ud efter et nyt lovforslag, der skal lette virksomheders administrative arbejde. De mener, at loven vil sende erhvervsdrivende på overarbejde og medføre dårlige vilkår for forbrugerne.

Lovforslaget er et led i regeringens afbureaukratiseringsplan og indebærer, at erhvervsdrivende fremover har pligt til at fakturere tjenesteydelser som f.eks. håndværksarbejde. Til gengæld skæres posterne på en faktura ned, så kun timepris, samlet pris og materialeforbrug fremgår. Forbrugeren kan i særlige tilfælde bede om flere oplysninger.

Loven er uklar


..

Læs også