Valg i krise

Når briterne i dag går til valg er der stor sandsynlighed for, at udfaldet bliver et såkaldt ”hung parliament”, hvor intet parti har opnået flertal alene. Hermed kan det liberale centrumparti Liberal Demokraterne gå hen og blive tungen på vægtskålen.

Storbritannien går til valg i dag midt i den alvorligste økonomiske krise siden 1930'erne. New Labour har haft magten de sidste 13 år, men udfordres nu kraftigt af David Cameron fra de konservative og Nick Clegg fra liberal demokraterne.

Meget står på spil for både Storbritannien og for Europa. Økonomisk har briterne ikke råd til fejlgreb. Det årlige underskud på statsfinanserne er næsten lige så stort som i Grækenland, og statsgælden vil nærme sig 80 pct. af BNP i 2010. Arbejdsløsheden vokser og er omkring 8-9 pct., og Storbritannien har stadig underskud på betalingsbalancen, selv om pundet er faldet 20-25 pct. i forhold til euroen siden 2007. Uagtet valgets resultat vil der skulle ske en begrænsning af de offentlige udgifter, og skattebyrden forventes tillige at stige som følge af den økonomiske krise. Fordelingen af stramningerne er naturligvis i centrum for den politiske debat.

Med godt 60 mio. indbyggere er Storbritannien det tredjestørste land i EU, og valgets udfald har derfor også betydning for Europa og andre lande. De konservative ønsker mindre integration i EU, liberaldemokraterne ønsker mere, og New Labour ønsker det samme. Valget kan dermed få store konsekvenser for samarbejdet i EU.

Også spørgsmålet om immigration har spillet en betydelig rolle i valgkampen. Storbritannien har i en årrække modtaget mange udenlandske statsborgere, både fra EU og udenfor EU, og i en tid med stigende arbejdsløshed og pres på de offentlige udgifter er det for alle tre partier en vigtig opgave at sikre, at indvandrere bidrager positivt til statshusholdningen.

Hertil kommer en række udenrigspolitiske spørgsmål, hvor den nye regering bl.a. skal forholde sig til det britiske engagement i Afghanistan.

Brancher: Dansk eksport til Storbritannien, det tredjestørste danske eksportmarked, faldt i 2009 med 12 pct. i forhold til 2008.

I 2010 vil den lavere kurs på pundet, afmatningen på boligmarkedet og i forbrug og investeringer gøre det vanskeligere for danske virksomheder, men der er fortsat store muligheder inden for bl.a. bæredygtigt byggeri og vedvarende energi. Endvidere gør den lave pundkurs det billigere at etablere sig på det britiske marked.

En lang række sektorer på det britiske marked indeholder stort potentiale for danske virksomheder, hvor den Danske Ambassade i London særligt vurderer følgende sektorer som vækstområder:

• Byggeri og anlæg - specielt inden for nyt bæredygtigt byggeri og renovering af eksisterende byggeri for at sikre lavere energiforbrug.

• Fødevarer, landbrug og fiskeri, specielt økologiske fødevarer.

• It, telekommunikation og elektronik, med særligt fokus på sikkerhed.

• Energi og miljø, specielt inden for vindenergi og anden vedvarende energi, samt inden for produkter og teknologier, der kan bidrage til reduktion af CO2-udslippet.

Virksomheder: Mere end 500 danske virksomheder er etableret med egne datterselskaber i Storbritannien, herunder Arla Foods, Danish Crown og Carlsberg i fødevaresektoren, transport-virksomheder som Mærsk og DSV samt bygge-materialevirksomheder som Velux, H+H Beton og Rockwoll. Også virksomheder som ISS og G4S er store i UK.

Jysk åbnede sine to første forretninger i Storbritannien i april 2008 med planer om at åbne yderligere 500 i de kommende år.

Takt og tone: Briternes påklædning er typisk mere konservativ end menneskene bag. Man kommer hurtigt på fornavn, men lad værten bestemme farten, og hvornår slipset kan løsnes. Når isen er brudt, er briterne lige så uformelle, humoristiske og ironiske som mange danske, men det er bedre at sige "Sir" og "Madam" en gang for meget end en gang for lidt.

I Storbritannien er der store forskelle på ”høj og lav” sammenlignet med Danmark; det gælder uddannelse og aflønninger, og beslutningsprocessen i Storbritannien har ofte flere led end i Danmark.

Kontortider: Generelt er arbejdstiden længere end i Danmark. Arbejdstiden for kontorer er normalt mandag-fredag kl. 9.00/9.30 til 17.00/17.30, men ledelsen vil ofte møde tidligere og gå senere. Frokostpausen holdes normalt mellem kl. 13.00 og 14.00. Bankerne er som regel åbne fra kl. 9.15 til 16.45 mandag til fredag, og enkelte filialer holder også åbent om lørdagen. Forretningernes åbningstid afhænger af forretningstype og beliggenhed. Forretningerne er mindst åbne til kl. 18.00 og stadig oftere til kl. 20.00 eller endnu senere.

Kilde: Cheføkonom Jacob Warburg Eksportrådet, Den danske Ambassade i London, www.amblondon.um.dk Læs mere på: www.eksportraadet.dk

Læs også