Diba Bank leverer mindre underskud i 1. kvartal

Diba Bank med hovedsæde i Næstved lander et mindre underskud efter skat i første kvartal af 2010 på 2,3 mio. kr.

Banken skriver, at resultatet er påvirket af hensatte omkostninger til opsagte medarbejdere på 3,7 mio. kr. samt en mindre indtjening på 3,1 mio. kr. fra forsikringsaktiviteter som følge af øgede skadesudgifter efter den ekstraordinære hårde vinterperiode.

Diba Bank benyttede ikke offentliggørelsen af regnskabet for første kvartal til at bringe klarhed over, hvad banken venter sig af 2010 i konkrete tal...

Læs også