Vi bliver alle ramt af pakken

Genopretningspakken får konsekvenser for alle skatteydere. Vi gennemgår her de væsentligste ændringer på skatteområdet.

Alle danske lønmodtagere rammes af regeringens genopretningspakke.

Hårdest ramt bliver børnefamilier. Børnefamilier, der betaler topskat, bliver yderligere påvirket af, at skatteloftet ikke som lovet forhøjes i perioden 2011-2013. Til gengæld bevarer de den skattelettelse, de har fået, i forbindelse med den såkaldte Forårspakke 2.0.

Men også lavtlønnede påvirkes, for personfradraget bliver heller ikke reguleret. Det er nu 42.900 kr. og skulle reguleres opad næste år til 43.800 kr. I 2013 skulle det være hævet til 45.500 kr.

Det sker ikke, og dermed udløses en merskat til alle på 969 kr. i perioden.

Muligheden for at trække udgifter til fagforening fra på selvangivelsen reduceres også. I fremtiden kan man maksimalt fratrække 3.000 kr. I øjeblikket er skatteværdien af fradraget ca. 33 pct. Det vil sige, at skattevæsenet maksimalt betaler 1.000 kr. af det faglige kontingent.

Læs også