Erhvervslivet vil spare på frimærkerne

Storkunder hos Post Danmark er vrede over den nye politiske aftale, som hæver portoen.

Dyrere porto vil ramme danske virksomheder hårdt, og derfor vil der blive sendt mindre post.Foto: JP Foto: Sanne Vils Axelsen

Dyrere porto vil ramme danske virksomheder hårdt, og derfor vil der blive sendt mindre post. Det mener organisationerne for nogle af Post Danmarks allerstørste kunder, efter at der politisk er indgået et nyt postforlig.

Det indebærer bl.a. at prisen for at sende et almindeligt a-brev stiger fra nu 5,50 kr. til et niveau på 7,50-8,00 kr. Portoforhøjelserne er led i en plan, som skal sikre økonomien i det statsejede Post Danmark, der nu indgår i fusionsselskabet Posten Norden. Brevmængderne er faldet med 10 pct. under finanskrisen, og det sætter postselskabet under pres. I den politiske aftale står også, at med et fortsat fald i brevmængderne kan portoprisen på sigt stige yderligere end til 7.50-8,00 kr.

Hos de danske pengeinstitutter, som er blandt landets største brevkunder, lyder meldingen, at markante portoforhøjelser ikke vil gavne Post Danmark. Tværtimod kan det reducere postmængden yderligere. Direktør Jørgen A. Horwitz i bankernes brancheorganisation, Finansrådet, siger:

Mere kommer over mail

..

Læs også