Salg med gevinst og underskud

Sælger man bolig nummer to, skal flere spørgsmål afklares, for man kan vide, hvordan det ligger med skatten.

Der er noget, der altid har undret mig vedrørende Skats indstilling til beskatning af privates ejendomssalg, jf. din artikel i Jyllands-Posten lørdag den 22. maj.

Hvis Skat syntes, at man skal betale skat ved salg af bolig nummer to, er det vel ud fra det grundlag, at der skulle være en indkomst. Hvis man skal beskattes af bolig nummer to, fordi der var en profit, skulle man jo vel også kunne trække et evt. underskud fra på lige fod med en erhvervsejendomsamt at driftsomkostninger også skulle være fradragsberettiget.

Kan Skat uden videre beslutte, at man skal beskattes af profit uden at tillægge borgeren den ret, at man så også kan trække eventuelt underskud fra den anden vej?

Altså sagt på en anden måde: Hvis Skat siger A, må man altså også sige B.

Nu tabte Skat jo denne sag, men hvad ville der ske, hvis alle borgere oprettede at "selskab" til deres bolig nummer to - bare for princippet skyld?


J.P

! I min artikel i lørdags beskrev jeg, hvornår man kunne sælge ejerbolig nummer to uden beskatning.

Jeg forstår spørgsmålet sådant, at der efterlyses et klart grundlag for beskatning af ejerbolig nummer to, herunder om det kan passe, at Skat sådan uden videre kan beslutte, at en gevinst skal beskattes.

Det bliver lidt kompliceret, men jeg vil prøve at besvare spørgsmålet med en kort gennemgang af systematikken i loven om ejendomsavancebeskatning.

Reglerne om beskatning ved salg af fast ejendom er opbygget således, at man skal begynde med at spørge, om den pågældende skatteyder handler med fast ejendom, og om den ejendom, som sagen drejer sig om, er købt som led i næring.

Hvis dette er tilfældet, indgår tab og gevinst i indkomstopgørelsen på linje med al anden indkomst, eksempelvis lønindkomst.

Hvis ikke der er tale om næring, er udgangspunktet, at alle gevinster og tab skal beskattes, men nu som kapitalindkomst, dvs. beskatningen sker på samme måde som renter.

Der skal altså foreligge specielle omstændigheder, for at gevinsten bliver skattefri.

Ekspropriation

..

Læs også