Udenlandske specialister flygter fra Danmark

Kun 50 af 3.000 på forskerordning forlænger deres ophold i Danmark. Skatten afskrækker dem.

Danmarks forsøg på at få højtuddannede mennesker til at blive i Danmark er slået totalt fejl.

Det er kun et ubetydeligt antal af de udenlandske specialister, der fortsætter med at arbejde i Danmark efter udløb af forskerordningens første tre år.

»Beskatningen af udlændinge er ikke god nok. De tager simpelthen hjem efter tre år, så vi bliver nødt til at gøre noget. Af de 3.000, der er på treårs-ordningen, er det kun 50, der har valgt at forlænge til fem år,« siger Tine Horwitz fra Konsortium for Global Talent - et privat sekretariat betalt af 15 store, internationale danske virksomheder.

Det kan blive katastrofalt for velfærden i Danmark. I 2019 kommer der til at mangle 105.000 højtuddannede medarbejdere.

De udenlandske specialister, som hentes til landet, skal i de første tre år betale 31 pct. i skat inklusive sociale bidrag. Forlænger de opholdet i yderligere to år, stiger skatten til 38,36 pct.

Strafskat for de første tre år

..

Læs også