Olicom med kæmpe minus og revisorforbehold for "going concern"

Ejendomsselskabet Olicom kom ud af 2009 med et underskud på 131 mio. kr. Det karakteriseres som meget utilfredsstillende og forklares primært med salg af de norske aktiviteter og betydelige nedskrivninger på projekter samt ejendomme.

Olicoms revisor har taget forbehold i revisionspåtegningen om selskabet er en going koncern. Olicoms ledelse mener at regnskabet skal aflægges som "going koncern" (selskab i drift).

- Dette har revisor især vurderet ud fra, at der en væsentlig risiko for, at selskabet bliver mødt med krav om afvikling af engagementet fra Finansieringsselskabet af 11/2 2010 (selskabet som overtog Capinordic Bank, der var selskabets bank). Denne risiko har selskabets ledelse også forholdt sig til, men begrundet i drøftelser med både Finansieringsseslskabet samt igangværende drøftelser med eksterne investorer om eventuelt overtagelse af dette engagement, har ledelsen vurderet, at det vil være i selskabets interesse at få afklaret disse forhold i nærmeste fremtid. Ledelsen har af disse årsager den opfattelse, at det vil være uforsvarligt ikke at aflægge regnskabet som en going koncern, skriver selskabet...

Læs også