Handelsoverskud i februar på 5,0 mia. kr.

Danmarks handelsbalance viste i februar et overskud på 5,0 mia. kr., oplyser Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik påpeger, at det er lidt lavere end det månedlige gennemsnit for 2009, som er 5,7 mia. kr. Balancen er opgjort i sæsonkorrigerede tal, eksklusive skibe og fly mv.

I februar faldt importen af varer 1,5 pct., mens eksporten var næsten uændret med et fald på 0,1 pct. Set over de seneste tre måneder er importen dog steget 4,9 pct. og eksporten 0,9 pct., oplyser statistikerne...

Læs også