TV-nævnsformand: Vi driver ikke politik

Radio- og tv-nævn har absolut ingen holdning til, om danske tv-stationer kan få støtte, selvom de afbryder film med reklamer, understreger nævnsformanden.

Formand for Radio- og tv-nævnet, Christian Scherfig, sætter nu indirekte et andet medlem af nævnet, Lars Peter Melchiorsen, på plads.

Det sker efter, at Melchiorsen har kaldt det "kritisabelt", at tv-stationer som TV3 kan undgå de danske reklameregler ved at sende via London og vel at mærke samtidig få støtte fra den danske public service-pulje. Den ordning giver nemlig unfair konkurrence til TV2, mener Melchiorsen...

Læs også