IFR: Flotte afkast og udbytter i marts

Stigende tegn på en vending i verdensøkonomien betød, at investorerne i de danske investeringsforeninger kunne notere særligt høje afkast i marts.

Aktieafdelingerne fik typisk ca. 7 pct. i afkast, mens de østeuropæiske afdelinger toppede med hele 12 pct. Det fremgår af Investeringsforeningsrådets afkaststatistik.

For obligationer toppede højrenteafdelingerne med investeringer i Emerging markets og erhvervsobligationer med 3-4 pct. i afkast, mens afdelingerne med danske obligationer opnåede knap 0,5 pct...

Læs også