Arbejdskraftens frie bevægelighed svækkes

Arbejdskraftens frie bevægelighed bliver alvorlig truet efter den 1. maj.

Efter den dato er det nemlig ikke længere muligt at modtage danske dagpenge, hvis du er bosat i udlandet, selvom man har betalt til en dansk a-kasse i årevis. Det skriver Dansk Magisterforenings medlemsblad, Magisterbladet, som udkommer fredag.

Mere end 10.000 danskere pendler hver dag til Danmark fra deres bolig i Sverige. Disse grænsearbejdere kan fra den 1. maj 2010 hverken få danske offentlige ydelser eller dagpenge, hvis de bliver fuldtidsledige. Det er indtil den dato muligt at få dispensation, men denne mulighed ophører, fordi den danske regering vælger at fortolke en ny EU-forordning anderledes, så denne mulighed udelukkes...

Læs også