Falck i fin form før børsentré

Falck-koncernen, der står over for en snarlig børsnotering, kom ud af 2009 med fremgang over hele linien.

Med baggrund i en omsætning, der steg til godt 7,5 mia. kr. fra knap 7,1 mia. kr., nåede redningskoncernen et resultat af driften på 700 mio. kr. mod 574 mio. kr. året før. På bundlinien og til glæde for aktionærerne blev overskuddet 402 mio. kr. mod 257 mio. kr. året før.

- De senere år har omsætningen fra aktiviteter uden for Danmark udgjort en støt stigende andel af den samlede omsætning, og denne udvikling fortsatte i 2009, idet de udenlandske aktiviteter udgjorde 34,6 procent - mod 31,9 procent året før. Den organiske vækst blev på 4,3 procent, fordelt med 8,3 procent uden for Danmark og 2,5 procent i Danmark, forklarer Falck...

Læs også