Her er det offentliges nye ESDH-standarder

Arbejdet med at udvikle standarder til det offentliges elektroniske håndtering af sager og dokumenter er kommet et vigtigt skridt videre.

Foto: Colourbox

Der er nu fem standarder klar, der skal bidrage til at løse det offentliges udfordringer med dokumenthåndtering.

De fem nye standarder er Sag, Dokument, Arkiv, Organisation og Klassifikation. I løbet af 2010 vil også Part, der vedrører CPR, blive klar, fortæller Mads Ellehammer.

Han er specialkonsulent og projektleder på ESDH-projektet i Kommunernes Landsforening, KL, og har siden sommeren sidste år arbejdet som tværfaglig projektleder i de arbejdsgrupper, der nu har fået godkendt fem af seks standarder til det offentliges håndtering af sager og dokumenter samt nogle generelle principper og retningslinjer, der gælder på tværs af alle standarderne.

Kommuner og statslige organisationer er lige nu i gang med forskellige projekter, der skal vise, at standarderne rent faktisk også virker.

Blandt andet kører Odense Kommune i øjeblikket et proof of business-projekt, der efter planen skal være gennemført inden november 2010.

Hvem arbejder hvor?

..

Læs også