Vulkanaske ufarlig for dyr og fødevarer

Der er ingen fare for, at dyr, foder eller fødevarer lider skade ved at en sky af vulkansk aske passerer Danmark.

Ifølge oplysninger fra Danmarks Meteorologiske Institut er det meget usandsynligt, at der kommer andet end ubetydelige mængder partikler fra den islandske vulkanaske ned i nærheden af jorden i Danmark. Derfor er der ikke grund til at advare om fare for dyr, foder eller fødevarer.

Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen er i tæt kontakt med Danmarks Miljøundersøgelser, der overvåger luftforureningen i Danmark. Hvis situationen ændrer sig, vil Fødevareministeriet orientere om eventuel sundhedsfare på ministeriets hjemmesider og www.kriseinfo.dk..

Læs også